BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2022

A1-GÓI CƠ BẢN CỦA DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

( Áp dụng doanh nghiệp đã có kế toán )
1,200,000
 • Thời gian 3-5 ngày làm việc
 • Tư vấn lựa chọn loại hình công ty/doanh
  nghiệp phù hợp
 • Tư vấn lựa chọn tên Công ty/doanh nghiệp
  phù hợp

 • Tư vấn lựa chọn trụ sở hợp pháp để thành lập công ty
 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp
 • Tư vấn đăng ký vốn điều lệ thành lập công ty
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến thành lập doanh nghiệp/công ty theo quy định pháp luật.
 • Soạn thảo tất cả các hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp/công ty
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh công ty
 • Khắc dấu tròn công ty
 • Giấy xác nhận mẫu con dấu theo Luật DN 2020
 • Bàn giao giấy phép kinh doanh công ty, con dấu tròn công ty, Điều lệ công ty.
Popular

A2- GÓI TIỆN ÍCH CỦA DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

( Áp dụng doanh nghiệp chưa có kế toán)
2,200,000
 • Thời gian 3-5 ngày làm việc
 • Tư vấn lựa chọn loại hình công ty/doanh nghiệp phù hợp
 • Tư vấn lựa chọn tên Công ty/doanh nghiệp phù hợp
 • Tư vấn lựa chọn trụ sở hợp pháp để thành lập công ty
 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp
 • Tư vấn đăng ký vốn điều lệ thành lập công ty
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến thành lập doanh nghiệp/công ty theo quy định pháp luật.
 • Soạn thảo tất cả các hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp/công ty
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh công ty
 • Khắc dấu tròn công ty
 • Giấy xác nhận mẫu con dấu theo Luật DN 2020
 • Bàn giao giấy phép kinh doanh công ty, con dấu tròn công ty, Điều lệ công ty.
 • Tư vấn và thực hiện dịch vụ đăng ký thuế lần đầu
 • Tư vấn và lựa chọn ngân hàng mở tài khoản công ty phù hợp. Tư vấn và thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử.
 • Bàn giao hồ sơ lần 2 cho Quý khách hàng.
Popular

A3- GÓI ĐẦY ĐỦ CỦA DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

(Áp dụng doanh nghiệp chưa có kế toán)
3,700,000
 • Thời gian 3-5 ngày làm việc
 • Tư vấn lựa chọn loại hình công ty/doanh nghiệp phù hợp
 • Tư vấn lựa chọn tên Công ty/doanh nghiệp phù hợp
 • Tư vấn lựa chọn trụ sở hợp pháp để thành lập công ty
 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp
 • Tư vấn đăng ký vốn điều lệ thành lập công ty
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến thành lập doanh nghiệp/công ty theo quy định pháp luật.
 • Soạn thảo tất cả các hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp/công ty
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh công ty
 • Khắc dấu tròn công ty
 • Giấy xác nhận mẫu con dấu theo Luật DN 2020
 • Bàn giao giấy phép kinh doanh công ty, con dấu tròn công ty, Điều lệ công ty.
 • Tư vấn và thực hiện dịch vụ đăng ký thuế lần đầu
 • Đăng ký chữ ký số Vina 12 tháng
 • Tư vấn và lựa chọn ngân hàng mở tài khoản công ty phù hợp. Tư vấn và thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử.
 • Bàn giao hồ sơ lần 2 cho Quý khách hàng.
Popular