CHIA SẺ MỘT SỐ CÁCH GHI TỶ GIÁ

Trong trường hợp một số doanh nghiệp được phép bán hàng thu ngoại tệ , vấn đề xuất hóa đơn ghi số bằng tiền ngoại tệ như thế nào? Vấn đề về ghi tỷ giá trên hóa đơn GTGT doanh nghiệp nên chú ý những điểm nào? Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Điều 16, Khoản 2, […]

TƯ VẤN THUẾ

NHỮNG THAY ĐỔI CẦN LƯU Ý VỀ THUẾ TNDN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2015 THÔNG TƯ 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung […]